UWAGA: Zakładka trasy IV Hufca Wrocław Północ figuruje w menu pod ‚Trasa IV Hufiec Wrocław’;

Zakładka trasy IX Szczepu Czarny Szlak (Hufiec Wrocław Wschód)  figuruje w menu pod ‚Trasa IX Referatu Nieprzetartego Szlaku ChD’.

Pracujemy nad wprowadzeniem poprawki.

Do Rajdu Granica 2018 pozostało:

2018/09/13 00:00:00