Regulamin Rajdu Granica 2018 będzie dostępny już wkrótce…

Pytania należy kierować na:

e-mail: rajdgranica@zhp.pl