Program – „Już 60 lat każdego dnia……”

Promocja walorów historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych obszaru Sudetów.

Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

Trasa wielopoziomowa

Komenda

Komendant trasy- phm. Aldona Karlak
Programowiec: hm. Irena Zdyb
Zastępca komendanta ds. organizacyjnych:  pwd. Małgorzata Ćwikowska
Oboźny: phm. Radosław Kobyłecki

Marszruta

15 września  – czwartek – Przyjazd i zakwaterowanie drużyn

Zwiad po mieście – w poszukiwaniu Ducha Gór –  Karkonosza.

Warsztaty muzyczne/ plastyczne – „Już 60 lat każdego dnia……”

Obiadokolacja

Praca w drużynach – przygotowanie do kominka

Kominek- prezentacja zadań przedrajdowych – Historia NS w mojej placówce
16 września piątek

Wyjazd do Karpacza.

Wjazd wyciągiem na Kopę

Pogadanka – „Bezpiecznie wędrójemy po górach”

Górska wędrówka

– wyjście na trasę –   górna stacja wyciągu Kopa – Równia pod Śnieżką schronisko „Dom Śląski” – Śnieżka ( zwiedzanie z przewodnikiem ) – powrót na Kopę.

– zjazd wyciągiem do Karpacza

Powrót autokarem do Szklarskiej Poręby.

Obiadokolacja

Praca w drużynach – przygotowanie do ogniska.

Ognisko- „I znów jesteśmy razem”/ tańce integracyjne

17 września sobota
Górska wędrówka – Szklarska Poręba
– wyjście na trasę –  OW ” Siła” –  dolna stacja wyciągu na Szrenicę -szlak czarny, potem czerwony –  Wodospad
Kamieńczyka – zejście do wąwozu  (podział na grupy )-powrót szlak czerwony -Szklarska Poręba Górna – OW „Siła”
Praca w drużynach – przygotowanie do apelu.
Obiadokolacja.
Apel pożegnalny trasy.
Msza św. w Szklarskiej Porębie
Koncert zespołu w Szklarskiej Porębie