Deklaracja opiekuna patrolu w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie:

Deklaracja-opiekuna2019

 

Zgoda komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie:

Zgoda-Komendanta-Hufca2019

 

Zgoda rodzica na udział dziecka w Rajdzie Granica:

Zgoda-rodzicow2019

 

Oświadczenie patrolowego o wypełnieniu zadania przedrajdowego:

wersja docx, wersja pdf