Deklaracja opiekuna w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na Rajdzie:

.pdf Deklaracja-opiekuna (1)

.docx Deklaracja-opiekuna (1)

Zgoda Komendanta Hufca na udział patrolu w Rajdzie:

.pdf Zgoda-Komendanta-Hufca

.docx Zgoda-Komendanta-Hufca

Zgoda rodzica na udział dziecka w Rajdzie Granica 2017:

.pdf Zgoda-rodziców

.docx Zgoda-rodziców