Zgoda Komendanta Hufca na udział patrolu w Rajdzie:

.doc Zgoda Komendanta Hufca

.pdf Zgoda Komendanta Hufca

Deklaracja opiekuna w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na Rajdzie:

.doc Deklaracja opiekuna

.pdf Deklaracja opiekuna

Zgoda rodzica na udział dziecka w Rajdzie Granica 2017:

.doc Zgoda rodziców

.pdf Zgoda rodziców